• دسته بندی نشده

  خازن چیست

  خازن چیست؟ در پاسخ خازن چیست ؟ خازن یک قطعه الکترونیکی است که به طور موقت می تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید. هر خازن از دو صفحه رسانا تشکیل شده است که به وسیله یک نوع ماده دی الکتریک از هم جدا شده اند. این صفحات انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می نمایند. یک صفحه بار…

 • دسته بندی نشده

  سنسور DHT22وDHT11

  سنسور DHT22وDHT11 DHT11 و DHT22 هر کدام یک سنسور دما و رطوبت می باشند که دما و رطوبت اندازه گرفته شده آن را می توان به وسیله پالس های دیجیتال دریافت کرد. این سنسور پیام های خود را از با تنها یک سیم با پروتکل دیجیتال (single-wire serial interface) دریافت و به میکرو کنترلر اطلاع می دهد. این سنسور ها…

 • دسته بندی نشده

  تعریف پروتکل spi

  پروتکل چیست؟ آیا تا به حال فکر کرده اید هنگامی که یک میکروکنترلر را به سنسور، صفحه نمایش یا دیگر ماژول وصل می کنید، چگونه دو دستگاه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؟ آنها دقیقا چه چه چیزی را انتقال میدهند؟ارتباط بین دستگاه های الکترونیکی مانند ارتباط بین انسان ها است. هر دو طرف باید زبان یکسان صحبت کنند. در الکترونیک،…