فلزیاب Garrett

  • فلزیاب بازرسی بدنی Super Scanner

    فلزیاب بازرسی بدنی   Super Scanner  بررسی کامل فلزیاب بازرسی بدنی super scanner ساخت شرکت گرت امریکا   ویژگی ها فلزیاب…

  • GARRETT ATX فلزیاب

    فلزیاب GARRETT ATX

    فلزیاب GARRETT ATX   دستگاه فلزیاب GARRETT ATX محصول شرکت گرت امریکا  یک فلزیاب چند فرکانسه و دارای حساسیت زیاد…