• دسته بندی نشده

    سنسور DHT22وDHT11

    سنسور DHT22وDHT11 DHT11 و DHT22 هر کدام یک سنسور دما و رطوبت می باشند که دما و رطوبت اندازه گرفته شده آن را می توان به وسیله پالس های دیجیتال دریافت کرد. این سنسور پیام های خود را از با تنها یک سیم با پروتکل دیجیتال (single-wire serial interface) دریافت و به میکرو کنترلر اطلاع می دهد. این سنسور ها…

  • دسته بندی نشده

    تعریف پروتکل spi

    پروتکل چیست؟ آیا تا به حال فکر کرده اید هنگامی که یک میکروکنترلر را به سنسور، صفحه نمایش یا دیگر ماژول وصل می کنید، چگونه دو دستگاه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؟ آنها دقیقا چه چه چیزی را انتقال میدهند؟ارتباط بین دستگاه های الکترونیکی مانند ارتباط بین انسان ها است. هر دو طرف باید زبان یکسان صحبت کنند. در الکترونیک،…