فلزیاب اکونیکس ۶۰۰

  • فلزیاب EQUINOX-600

    دستگاه فلزیاب EQUINOX-600 یک دستگاه  با تکنولوژی جدید ارسال چند فرکانس همزمان، از سری فلزیاب های EQUINOX می باشد که به…